Deflegmin Junior 15mg/5ml syrop dla dzieci na kaszel mokry 120 ml

Deflegmin Junior 15mg/5ml syrop dla dzieci na kaszel mokry 120 ml

7,42 

Zobacz cenę

Deflegmin Junior 15mg/5ml syrop dla dzieci na kaszel mokry 120 ml

Deflegmin junior działa:1

*dotyczy dzieci w wieku od 1 do 2 lat

SKŁAD5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (500 mg w 1 ml syropu).DAWKOWANIEDorośli i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia:u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: początkowo, przez 2 do 3 dni, 10 ml syropu 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu 2 razy na dobę; u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę; u dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę; u dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.Sposób podawania: Podanie doustnePacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.OPAKOWANIESyrop, ambroksolu chlorowodorek 15 mg/5 ml, 120 mlPRZECHOWYWANIELek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

INNE INFORMACJEPrzeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. We wczesnym okresie zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (zespołu Lyella) mogą wystąpić u pacjenta najpierw niespecyficzne objawy grypopodobne, np. gorączka, dolegliwości bólowe, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Fałszywie rozpoznane jako wczesne objawy grypy mogą być początkowo leczone produktami stosowanymi w przeziębieniu. Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Deflegmin Junior można stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężkimi chorobami wątroby wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie, a następnie wydalanych przez nerki, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek można oczekiwać kumulacji powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu.Deflegmin Junior należy ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może na początku leczenia nasilać kaszel. Produktu nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Produkt zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych jest podana jak następuje: Bardzo często (≥1/10): Często (≥1/100); Niezbyt często (≥1/1000 to <1/100); Rzadko (≥1/10000 to <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10000, w tym pojedyncze przypadki); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia układu nerwowego: Często: zaburzenia smaku (np. zmieniony smak). Zaburzenia żołądka i jelit: Często: nudności. Niezbyt często: wymioty, biegunka, niestrawność i ból brzucha. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Często: niedoczulica jamy ustnej i gardła. Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej. Częstość nieznana: suchość w gardle. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).Numer pozwolenia: R/3688, wydane decyzją Prezesa URPL. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia. Kategoria dostępności: OTC.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.1. Charakterystyka Produktu Leczniczego, Deflegmin Junior, 15 mg/5 ml, syrop. Data ostatniej aktualizacji: 2020.04.16.Val-PL-2012-007

50 g żelatyny na ile wody, ile kalorii na dzień, osłabienie po alkoholu, ceny gryki, barwniki do jedzenia, ból brzucha po pizzy, sól na ślimaki, jak przechowywać imbir w korzeniu, witamina d1

yyyyy

Bausch Health Poland Dzieci i niemowlęta

Logowanie