Lactulosum syrop 150ml

Lactulosum syrop 150ml

6,45 

Zobacz cenę

Lactulosum syrop 150ml

Nazwa: Lactulosum AflofarmPostać: syropDawka: 7,5 g/15mlOpakowanie: 150 mlSkład:15 ml syropu zawiera 7,5g laktulozyciekłej (Lactulosum liquidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Działanie:Lactulosum Aflofarm zawiera syntetyczny disacharyd (laktuloza), nie wchłaniający się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym jest rozkładany do kwasu mlekowego i niewielkich ilości kwasu mrówkowego i octowego przez florę bakteryjną w jelicie grubym. Wskutek tego dochodzi do zwiększenia ciśnienia osmotycznego, zatrzymania wody i w rezultacie do rozluźnienia treści jelita grubego i pobudzenia perystaltyki. Zakwaszenie zawartości jelita grubego hamuje wzrost bakterii rozkładających białka i powoduje przekształcenie amoniaku w jon amonowy, który nie wchłania się z jelita do krwiobiegu i jest wydalany z kałem. Preparat w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Około 3% dawki preparatu jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 24 h. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia pełnej dawki.Wskazania:- przewlekłe zaparcia- encefalopatia wątrobowaPrzeciwwskazania:- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1; – niedrożność jelit; – galaktozemia.Działania niepożądane:Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z częstością występowania określoną następująco Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).Zaburzenia żołądka i jelitCzęsto: wzdęcia z oddawaniem wiatrów, skurcze jelit, odbijanie, dyskomfort w jamie brzusznej.nudności i wymioty.Zaburzenia metabolizmu i odżywianiaRzadko: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki (duże dawki laktulozy wywołują biegunkę prowadzącą do utraty płynów, hypernatremii, hypokaliemii, a w skrajnych przypadkach do zaburzeń gospodarki kwasowo – zasadowej).Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu RejestracjiProduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychUl. Ząbkowska 41PL-03 736 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.plInterakcje:Laktuloza obniża pH w jelicie grubym, może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH w okrężnicy.Laktuloza wykazuje synergistyczne działanie z neomycyną podczas leczenia encefalopatii wątrobowej.Długotrwałe podawanie laktulozy w dużych dawkach może powodować zmniejszenie stężenia poziomu potasu w surowicy co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.Dawkowanie:Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.ZaparciaDorośli: zwykle stosowaną początkową dawką dobową (pierwsze trzy dni) jest 45 ml syropu podawane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu należy stosować dawkę podtrzymującą 15 ml syropu na czczo.Dzieci powyżej 3 roku życia: początkowo 5 do 15 ml syropu na dobę, dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania właściwego efektu działania.Dzieci do 3 roku życia: początkowo 5 ml syropu na dobę, dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień.Niemowlęta: początkowo 2,5 ml syropu na dobę, dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.Encefalopatia wątrobowaDorośli: 120 ml do 180 ml syropu na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.Duże dawki produktu leczniczego stosowane w encefalopatii wątrobowej mogą wywoływać biegunkę.Dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie przekraczała 2 do 3 w ciągu dnia. Produkt leczniczy przed podaniem może być mieszany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.Laktuloza wchłania się z przewodu pokarmowego w 0,2 %, dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.Środki ostrożności:Okresowo należy kontrolować poziom elektrolitów w osoczu (potas, chlorki) podczas długotrwałego stosowania (powyżej 6 miesięcy). Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku.Produkt powinien być stosowany z ostrożnością u diabetyków gdyż zawiera niewielkie ilości laktozy i galaktozy.Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczychProdukt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Prowadzenie pojazdów:Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Nie odnotowano przypadków przedawkowania laktulozy. W przypadku przedawkowania może wystąpić biegunka i skurcze w jamie brzusznej. W takich przypadkach wystarczy na ogół zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia, a w razie konieczności zastosowanie leczenia objawowego.Ciąża:CiążaProdukt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.Karmienie piersiąBrak dostatecznych danych na temat przenikania laktulozy do mleka, dlatego nie należy podawać jej kobietom karmiącym. Jednak ze względu na bardzo niewielkie wchłanianie laktulozy z przewodu pokarmowego potencjalne zagrożenie dla noworodka jest znikome.

zatar przyprawa gdzie kupic, grejprut, pokrzywa na stawy, odczynniki, tonik srebro koloidalne, czy skyr jest zdrowy, przekąski 0 kcal, co to alternatywa, serek mascarpone skład, dlaczego warto pić mleko, tumeric, ciastka jaglane, nalewka z zielonych orzechów włoskich, zbieranie się wody w organiźmie, ryba leszcz, ile gotuje sie jajka na miekko, maść propolisowa na co, wlasciwosci kolendry

yyyyy

Aflofarm Układ pokarmowy i trawienie

Logowanie