Olfen Max żel 20 mg/g 150 g

Olfen Max żel 20 mg/g 150 g

27,88 

Zobacz cenę

Olfen Max żel 20 mg/g 150 g

.

 

Olfen Max żel 20 mg/g 150 gSpecjalistyczny lek na bóle mięśni i stawów. Emulżel z podwójną dawką najsilniejszej na rynku substancji czynnej (diklofenaku), która z podwójną siłą koncentruje się w miejscu bólu i zwalcza stan zapalny. Stosowany w miejscowym objawowym leczeniu bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami. Wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. U młodzieży w wieku od 14 lat przeznaczony do krótkotrwałego leczenia.

Youtube

Co to jest Olfen Max i w jakim celu się go stosuje

Olfen Max zawiera substancję czynną diklofenak, która należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).Olfen Max jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 14 lat i starszych.Dorośli i młodzież w wieku od 14 latMiejscowe objawowe leczenie bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami.U młodzieży w wieku od 14 lat przeznaczony do krótkotrwałego leczenia.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen Max

Kiedy NIE stosować leku Olfen Maxjeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły trudności w oddychaniu (astma, skurcz oskrzeli), pokrzywka, katar lub obrzęk twarzy lub języka po przyjęciu lub zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen);na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne, a także na skórę z egzemą i błonę śluzową;w ostatnim trymestrze ciąży; patrz punkt „Ciąża”;u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania leku Olfen Max należy omówić to z lekarzem gdy u pacjenta zachodzi większe niż u innych pacjentów prawdopodobieństwo wystąpienia napadówastmy (tak zwana nietolerancja leków przeciwbólowych/ astma analgetyczna), obrzęku miejscowego skóry lub błony śluzowej (tzw. obrzęk Quinckego) lub pokrzywki;jeśli pacjent choruje na astmę, katar sienny, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe zakażenia dróg oddechowych (szczególnie związane z objawami typowymi dla kataru siennego) lub występuje nadwrażliwość na inne leki przeciwbólowe i różnego rodzaju leki przeciwreumatyczne.U tych pacjentów lek Olfen Max może być stosowany tylko z zachowaniem określonych środków ostrożności (należy być przygotowanym w razie  wystąpienia nagłych reakcji) i pod bezpośrednim nadzorem medycznym. To samo dotyczy pacjentów z uczuleniami na inne substancje np. objawiające się reakcjami skórnymi, świądem czy pokrzywką.W przypadku gdy Olfen Max jest stosowany na dużych powierzchniach skóry lub długotrwale, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.Olfen Max  należy stosować tylko na nienaruszoną, nieuszkodzoną, niezmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi  jamy ustnej. Żelu nie można stosować doustnie. Po nałożeniu żelu na skórę można zastosować przepuszczający powietrze (nieokluzyjny) bandaż,  należy jednak odczekać kilka minut, aż żel wyschnie na skórze. Nie należy stosować nieprzepuszczających powietrza opatrunków okluzyjnych.W przypadku nasilenia objawów lub braku poprawy w ciągu 3-5 dni stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.W przypadku wystąpienia wysypki skórnej, leczenie lekiem Olfen Max  należy przerwać.Podczas stosowania tego leku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, w tym solarium.Należy zastosować środki zapobiegające aby skóry, na którą nałożony został żel,  nie dotknęło dziecko.Dzieci i młodzieżOlfen Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. Olfen Max a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/stosować.W przypadku miejscowego stosowania leku Olfen Max zgodnie z zaleceniami nie stwierdzono dotychczas żadnych interakcji. Ciąża i karmienie piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. CiążaNie wolno stosować Olfen Max w ostatnim trymestrze ciąży ponieważ może mieć on szkodliwy wpływ na płód lub powodować trudności podczas porodu. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży Olfen Max należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.Karmienie piersiąPodczas karmienia piersią lek Olfen Max może być stosowany tylko na zalecenie lekarza, ponieważ diklofenak w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W takim przypadku leku nie należy stosować na okolice piersi karmiących kobiet, ani też na duże powierzchnie skóry lub stosować długotrwale.  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynStosowanie leku Olfen Max nie wpływa, lub wpływa w niewielkim stopniu, na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Olfen Max zawiera glikol propylenowy (E1520).Lek ten zawiera 54 mg glikolu propylenowego w 1 g żelu.Olfen Max zawiera butylohydroksytoluen (E321)Butylohydroksytoluen może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub powodować podrażnienia oczu i błon śluzowych.Olfen Max zawiera substancje zapachoweLek ten zawiera kompozycję zapachową, w skład której wchodzi alkohol benzylowy (0.15 mg/g),cytral, cytronelol, kumaryna, eugenol, farnezol, geraniol, d-limonen i linalol – substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne. Ponadto, alkohol benzylowy może powodować łagodne, miejscowe podrażnienia.

Jak stosować lek Olfen Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Dorośli i młodzież w wieku od 14 latOlfen Max należy stosować 2 razy na dobę (optymalnie rano i wieczorem).Zależnie od powierzchni leczonego miejsca wymagane jest od 1 g do 4 g żelu, czyli w ilości odpowiadającej wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego.Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 g żelu.Pacjenci w podeszłym wiekuNie ma konieczności specjalnego dostosowania dawkowania. Osoby w podeszłym wieku powinny zwrócić szczególną uwagę na działania niepożądane i, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Zaburzenia czynności nerek lub wątrobyZmniejszenie dawki nie jest wymagane.Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 latOlfen Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat (patrz punkt 2 “Kiedy nie stosować  leku Olfen Max”).Przed pierwszym zastosowaniem otworzyć w następujący sposób:Odkręcić nakrętkę z tuby. Aby usunąć membranę zabezpieczającą tubę należy przekłuć ją odwrotną stroną nakrętki. Nie używać nożyczek ani innych ostrych przedmiotów!Przekręcić i zdjąć z tuby plastikowy pierścień uszczelniający. Użyć żelu w sposób opisany w niniejszej ulotce. Jeśli pierścień jest pęknięty, nie używać żelu.Jak stosować lek:Lek Olfen Max jest przeznaczony do stosowania na skórę.Cienką warstwę żelu nakładać na wymagającą leczenia powierzchnię ciała i delikatnie wmasować w skórę. Następnie należy umyć ręce (chyba że to one są miejscem leczonym).Okres leczenia:Okres leczenia zależy od objawów i choroby podstawowej. Leku Olfen Max nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień  bez konsultacji z lekarzem.W przypadku nasilenia objawów  chorobowych lub braku poprawy w ciągu 3 – 5 dni stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olfen MaxPrzedawkowanie leku Olfen Max jest mało prawdopodobne ze względu na jego niewielkie wchłanianie do krwioobiegu w przypadku stosowania miejscowego. Jeśli zalecana dawka zostanie znacząco przekroczona, żel należy usunąć ze skóry i przemyć ją wodą.W  razie przypadkowego połknięciu leku Olfen Max, należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie.Pominięcie zastosowania leku Olfen MaxNie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  

Możliwe działania niepożądane

Jak wszystkie leki, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Olfen Max i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Wysypka skórna z pęcherzykami; pokrzywka (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób).Świszczący, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma) (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób).Obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób).Inne możliwe działania niepożądane:Częste działania niepożądane  (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie, egzema, zapalenie skóry, w tym zapalenie kontaktowe skóry.Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):Łuszczenie się skóry, odwodnienie skóry, obrzęk.Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób): Wysypka grudkowata, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka), nadwrażliwość na światło z wystąpieniem reakcji skórnych po ekspozycji na światło słoneczne.Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):Uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, suchość skóry.W przypadku stosowania leku Olfen Max na dużej powierzchni skóry lub długotrwale, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (np. niepożądanych działań ze strony układu pokarmowego, wątroby czy nerek, ogólnoustrojowych reakcji nadwrażliwości), które mogą wystąpić po ogólnoustrojowym stosowaniu leków zawierających diklofenak.Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią  jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć  o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.plDziałania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Olfen Max

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym  i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu tekturowym i tubie po” Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Przechowywać w oryginalnej tubie w celu ochrony przed światłem.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Nie należy stosować żelu na krótko przed kąpielą. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olfen MaxSubstancją czynną jest diklofenak.1 g zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy (E 1520), kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, karbomer, makrogolu eter cetostearylowy, dietyloamina, kwas oleinowy, butylohydroksytoluen (E 321), substancja zapachowa (zawierająca cytronelol, geraniol, alkohol benzylowy, linalol, limonen, cytral, farnezol, kumarynę i eugenol), woda oczyszczona

Jak wygląda lek Olfen Max i co zawiera opakowanieLek Olfen Max to jednorodny żel w kolorze białym do prawie białego, pakowany w aluminiowe laminowane tuby z pierścieniami uszczelniającymi z PE i nakrętkami z PP, w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: tuby po 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 150 g, 180 g.Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaPodmiot odpowiedzialnyTeva B.V.Swensweg 52031GA HaarlemHolandiaTel: (22) 345 93 00WytwórcaMerckle GmbHGraf-Arco-Str.389079 UlmNiemcyData ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2020

jak obrac fige, picie wody z rodzynkami, zmyslony powod, jak wygląda opieńka, nie mogę się wypróżnić domowe sposoby, jajko na odchudzanie, ile mozna wypic zeby prowadzic, hibiskus wlasciwosci zdrowotne, słoiczki jednoskładnikowe dla niemowląt, cukier waniliowy

yyyyy

TEVA Mięśnie stawy i kości

Logowanie