POLFA ŁÓDŹ MANUSAN PŁYN DO DEZYNFEKCJI 200 ML

POLFA ŁÓDŹ MANUSAN PŁYN DO DEZYNFEKCJI 200 ML

18,75 

Zobacz cenę

POLFA ŁÓDŹ MANUSAN PŁYN DO DEZYNFEKCJI 200 ML

Skład: Substancja czynna: Kwas d-glutonowy, związek z N ,N”-bis(4-chlorofenylo)-3, 12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (inna nazwa: diglukonian chlorheksydyny) CAS: 18472-51-0 [Zaw.:40g/l]Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (>30%), środki konserwujące, kompozycje zapachowe.. Wskazania: Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.Higieniczne mycie rąk ma na celu usunięcie ze skóry rąk flory przejściowej. Higieniczne mycie rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją, po zdjęciu rękawic ochronnych, przed i po każdym kontakcie z pacjentem, po kontakcie z zanieczoszczymi przedmiotami i sprzętem, materiałem zakaźnym, wydzielinami i wydalinami.Chirurgiczne mycie rąk ma na celu usunięcie ze skóry rąk wszelkich zanieczyszczeń, w tym flory przejściowej i jak najdalej idące usunięcie flory stałej. Chirurgiczne mycie rąk stosuje się przed każdą chirurgiczną interwencją przebiegającą z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta jak i przed podjęciem wszelkich czynności w strefie sterylnej.Mycie ciała i włosów ma na celu usunięcie zabrudzeń oraz zmniejszenie ilości drobnoustrojów, na przykład po zanieczyszczeniu materiałami zakaźnymi, wydzielinami, wydalinami.. Działanie: Produkt wykazuje wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową. Działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby.. Przeciwwskazania: Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. Chronić oczy i błony śluzowe. Nie stosować na uszkodzony naskórek.Nie stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.Preparatu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi, zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne.Nie stosować podchlorynów do prania bielizny, która miała kontakt z preparatem — ryzyko wystąpienia przebarwień.Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, poważne uszkodzenie oczu.Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, biegunka, wymioty, możliwe podrażnienie układu pokarmowego.Po inhalacji: może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.Pierwsza pomoc:W kontakcie ze skórą: produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą. W przypadku stosowania produktu zgodnego z instrukcją stosowania nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Narażoną skórę spłukać obficie wodą. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przynajmniej przez kilkanaście minut przy otwartych powiekach. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Natychmiast skonsultować się z lekarzem okulistą. Założyć jałowy opatrunek.W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.Po narażeniu drogą oddechową: skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.. Dodatkowe: Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5729/14Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu..

ziele gojnika, za duzo bialka, co jesc na cukrzyce, jak zrobić maść na żylaki

yyyyy

ZF Polpharma S.A. Artykuły do dezynfekcji

Logowanie