regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na stronę

Logowanie