Zestaw 2 x Silcontrol 0,025 g, 4 tabletki

Zestaw 2 x Silcontrol 0,025 g, 4 tabletki

11,90 

Zobacz cenę

Zestaw 2 x Silcontrol 0,025 g, 4 tabletki

Co to jest lek Silcontrol i w jakim celu się go stosujeLek Silcontrol zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Silcontrol pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.Lek Silcontrol jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z „Narzędziem diagnostycznym”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w narzędziu diagnostycznym.Informacje ważne przed zastosowaniem leku SilcontrolKiedy nie stosować leku Silcontrol− Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).− Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.− Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.− Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak lek Silcontrol, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.− Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby.− Jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.− Jeśli pacjent ma pewne rzadkie choroby oka (takie jak dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki retinitis pigmentosa).− Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic, przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem przyjmowania leku Silcontrol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:− Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).− Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.− Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien ocenić, czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.− Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (jak hemofilia).− Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Silcontrol i niezwłocznie skontaktować się z lekarzemLeku Silcontrol nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.Leku Silcontrol nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.Leku Silcontrol nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.Silcontrol nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątrobyPacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Silcontrol.Jak stosować lek SilcontrolTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.Leku Silcontrol nie należy stosować częściej niż raz na dobęLek Silcontrol powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.W przypadku wrażenia, że działanie leku Silcontrol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek Silcontrol umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Silcontrol jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Silcontrol nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego Zawartość opakowania i inne informacjeCo zawiera lek Silcontrol− Substancją czynną jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).− Ponadto lek zawiera:− Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa,− Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna (E 132), lak.

czy kawa rozpuszczalna ma kofeinę, jajka na twardo jak dlugo, pancake z białkiem, potas gdzie w jedzeniu, rodzaje metabolizmu, woda z pora, jak ususzyc roze, amino zupka chińska, szałwia różowa, tabletki do zmywarki ekologiczne, najlepszy zestaw witamin, jajko czekoladowe kcal

yyyyy

Alvogen Pozostałe leki bez recepty

Logowanie