Ginkoflav Med Kaps. Twarde X60

Ginkoflav Med Kaps. Twarde X60

18,49 

Zobacz cenę

Ginkoflav Med Kaps. Twarde X60

Lek Ginkoflav Med firmy Olimp Laboratories zawiera suchy wyciąg kwantyfikowany z liści miłorzębu japońskiego, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi w mózgu i zmniejsza agregację płytek krwi. Substancjami czynnymi wyciągu z liści miłorzębu są glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid. Ginkoflav Med może być stosowany celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem), a także pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu. Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.Wskazania: w celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem), pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu. Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.Skład: każda kapsułka zawiera 80mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L., folium (35-67:1), odpowiadającego: 17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C; 2,1-2,6 mg bilobalidu. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 65% (v/v). substancji pomocniczych, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona.Działanie: poprawa funkcji poznawczych u osób starszych.Dawkowanie: dorośli i osoby w podeszłym wieku: po 1 kapsułce 3 razy na dobę. Podanie doustne. Kapsułkę należy popić płynem. Terapia zasadnicza powinna trwać co najmniej 8 tygodni. Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.Przeciwwskazania: produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Przechowywanie: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.Działania niepożądane: częstość występowania działań niepożądanych określono jako: Bardzo często (1/10) Często (1/100 do <1/10) Niezbyt często (1/1 000 do <1/100) Rzadko (1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (≤1/10 000) nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia żołądka i jelit często: wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka Zaburzenia układu nerwowego bardzo często: bóle głowy często: zawroty głowy Zaburzenia układu immunologicznego częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej częstość nieznana: skórne reakcje nadwrażliwości takie jak rumień, obrzęk, świąd, wysypka Zaburzenia krwi i układu chłonnego częstość nieznana: krwawienia w obrębie nosa, układu pokarmowego, oka, krwawienia śródczaszkowe Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.Interakcje: ze względu na brak możliwości wykluczenia interakcji z niżej wymienionymi produktami leczniczymi należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Ginkoflav Med. W przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol i warfaryna) lub lekami przeciwpłytkowymi (np. klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne) działanie tych leków może ulec nasileniu. Dostępne badania nie wskazują na występowanie interakcji z warfaryną, jednakże zalecane jest odpowiednie monitorowanie w czasie rozpoczynania terapii Ginkgo biloba, zakończenia tej terapii, zmiany dawkowania lub zmiany produktu zawierającego wyciąg z miłorzębu japońskiego. Badania interakcji z talinololem wskazują, że Ginkgo biloba może hamować glikoproteinę P (P-gp) w komórkach jelita. Może to powodować zwiększenie dostępności leków podlegających w znacznym stopniu transportowi przez P-gp w jelicie, takich jak dabigatran. Zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania dabigatranu i wyciągu z miłorzębu japońskiego. Badanie interakcji z nifedypiną wskazywało na możliwość zwiększenia maksymalnego stężenia tego leku we krwi (cmax) przez wyciąg z miłorzębu japońskiego. U niektórych uczestników badania odnotowano dwukrotny wzrost maksymalnego stężenia nifedypiny, co prowadziło do zawrotów głowy i nasilenia takich dolegliwości jak uderzenia gorąca. Jednoczesne stosowanie produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego i produktów zawierających efavirenz nie jest zalecane. Stężenia efavirenzu w osoczu mogą ulec zmniejszeniu wskutek indukcji enzymu CYP3A4.Ostrzeżenia i środki ostrożności: u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi (skaza krwotoczna) oraz u osób przyjmujących leki przeciwpłytkowe lub leki przeciwzakrzepowe nie należy stosować tego produktu leczniczego bez konsultacji z lekarzem, ze względu na brak możliwości wykluczenia wpływu produktu leczniczego na występowanie krwawień. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego należy poinformować lekarza o stosowaniu tego produktu leczniczego. Zaleca się przerwać podawanie produktu 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem. Nie można wykluczyć wpływu produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego na ryzyko wystąpienia napadów u osób cierpiących na padaczkę. Jednoczesne stosowanie produktów zawierających Ginkgo biloba oraz produktów zawierających efavirenz nie jest zalecane. Dzieci i młodzież: Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Ciąża: Ginkgo biloba może hamować agregację płytek krwi i zwiększać ryzyko występowania krwawień. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające. Produkt leczniczy Ginkoflav Med jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Karmienie piersią Brak wystarczających danych dotyczących przenikania wyciągu z miłorzębu japońskiego i jego metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków.Podmiot odpowiedzialny:OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.Pustynia 84F39-200 DębicaPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

mata stolnica, chleb z maki zytniej, czy czekolada ma gluten, 74 200 pyrzyce

yyyyy

Olimp Labs Układ nerwowy

Logowanie